Wezipesi Telefon belgisi
Howa gämilerine ýerüsti we tehniki hyzmat ediş gullugynyň başlygy +99352263118
Işgärler we ýörite işler bölüminiň başlygy +99352260844
Saglygy goraýyş nokadynyň başlygy +99352263507
Raýat awia meteorologiýa bekediniň başlygy +99352250619
Hojalyk gullugynyň başlygy +99352263093
Heläkçilikde halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugynyň başlygy +99352263091
Ýöriteleşdirilen ulaglar gullugynyň başlygy +99352263154
Uçuşlaryň elektro yşyklandyryş tehniki üpjünçilik gullugynyň başlygy +99352263122
Radiotehniki we aragatnaşyk enjamlaryny ulanyş bazasynyň başlygy +99352261331
Maliye ykdysady bölüminiň başlygy +99352263125
Aerodrom gullugynyň başlygy +99352263173
Awiasiýa howpsuzlygy gullugynyň başlygy +99352263085
Buhgalteriýa hasabaty bölüminiň başlygy +99352263123
Howa menzilini tehniki ulanyş we abatlaýyş gullugynyň başlygy +99352263097
Uçuşlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak we hil bölüminiň başlygy +99352269962
Marketing we şertnamalar topary +99352263506
Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölüminiň başlygy +99352263097
Ýolagçylara we poçta ýük daşamalaryna hyzmat edýän gullugynyň başlygy +99352260199
Howa hereketini dolandyryş gullugynyň başlygy +99352263182
Howa menziliniň önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy +99352263120
Mary halkara howa menziliniň kömekçisi +99352267002
Ýürist maslahatçy +99352263503
Konselýariýa +99352263116