«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Mary halkara howa menziliniň çäginde beton guýmaklyk işlerini alyp barmaklykda potratçyny saýlamak üçin bäsleşik yglan edilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin şularyň ýerine ýetirilmegi zerur: - Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň Şajahan köçesiniň 1-nji “a” salgysy boýunça ýerleşýän «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Mary halkara howa menziliniň Düýpli gurluşyk toparyna bäsleşige gatnaşmak barada ýüztutmany tabşyrmaly, onda ýüz tutmany berijiniň doly ady, hukuk ýagdaýy, bank rekwizitleri we dalaşgäriň esaslandyryjy resminmalary, habarlaşmak üçin telefon belgileri goşulmaly. - Tehniki tabşyrygy Mary halkara howa menziliniň Düýpli gurluşyk toparyndan almaly. - Bäsleşik ýüz tutmalaryny tabşyrmagyň iň soňky güni – 2023-nji ýylyň 1-nji iýuny - Ýokarda bellenen möhletden giç gelen bäsleşik ýüz tutmalar kabul edilmeýär. - Bäsleşik ýüz tutmalary ýerli wagt boýunça 14:00-dan sagat 16:30-a çenli kabul edilýär. - Has giňişleýin maglumat üçin şu aşakdaky görkezilen telefon belgileri boýunça ýüz tutup bilersiňiz 800522-6-31-17, 800522-6-30-93. Mary halkara howa menziliniň ýolbaşçylygy!