Uçuşlaryň heläkçilik-halas ediş we gözleg üpjünçiligi gullugy


    Uçuşlarda gözleg-heläkçilikde halas edişi üpjün etmek üçin Mary halkara howa menzilinde koordinasiýa merkezi düzüldi we ol merkez adatdan daşary ýagdaýlarda çalt we sazlaşykly hereket etmegi üpjün edýär. Mary halkara howa menzili ýangynda goramagy 8-nji derejeli üpjün edýär. 

    Uçuşlarda gözleg-heläkçilikde halas etmegiň esasy ugurlary:

  • Ýolagçylary hem-de ekipaž agzalaryny, wajyp enjamlary we ýükleri, şeýle hem awiasiýa tehnikalaryny awiasiýa hadysalarynda halas etmek;
  • Adatdan daşary ýagdaýlar döran halatynda gözleg heläkçilikde halas ediş işlerini geçirmek;
  • Heläkçilige uçran howa gämisiniň ýerüsti gözlegini, ýerüsti gözleg heläkçilikde halas ediş topary bilen amala aşyrmak we halas ediş işlerini geçirmek;
  • Ýangyna garşy göreşmegi üpjün etmek, adamlary halas etmek we howa menziliniň ýerüsti obýekt ýangyny söndürmek.
  • Kärhananyň çägindäki adatdan daşary ýagdaýlar dörände halas ediş işlerini geçirmek.

     Ýangyna garşy, halas ediş enjamlary ýangyna garşy tehnikalyryň ýaraglary hem-de ýangyndan halas ediş stansiýasynda şahsy düzümi bolýar.

Sertifikatlary:

Mary welaýatynyň "Türkmenstandartlary" döwlet gullugy tarapyndan Mary halkara howa menziliniň Heläkçilikden halas ediş gullugyna TDS 1.2.09-2016 belgili howpsuzlyk sertifikaty