Ýolagçylara we poçta-ýük daşamalaryna hyzmat edýän gullugy
Ýolagçylara we poçta ýük daşamalaryna hyzmat edýän gullugy howa menzilinde ýolagçylara hyzmat etmek, goşlary, ýükleri we poçtalary taýýarlap, ýerli hem-de halkara gatnawlarda ugratmagy üpjün edýär.

Gatnawy guraýan gulluk 2 sany önümçilik bölegine bölünýär:
    – Awiabilet satmak boýunça topary;
    – Ýolagçylary gatnatmaga hyzmat edýän topary.

Uçuşlaryň howpsuzlygyny we yzygiderliligini üpjün etmek, müşderilere ýokary derejede hyzmat etmek gullugyň esasy ugurlarynyň biridir.

Ýolagçylara amatly hem-de ýokary derejede hyzmat etmek üçin, Mary we Baýramaly şäherlerinde awiabilet satuw nokatlary açyldy.