Ýöriteleşdirlen awtoulaglar gullugy


    Howa menzili toplumynyň önümçilik işlerini ýerine ýetirmek üçin 30-dan gowrak ýöriteleşdirilen tehnikalar hyzmat edýär. 

    Ýöriteleşdirilen ulaglar gullugynyň esasy ugurlary we maksatlary:

  • tehniki we yzgider gatnawlaryň howa gämilerini tehniki we täjirçilik hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin ýörite awtoulaglar bilen üpjün etmek;
  • aerodromy ulanmak üçin hyzmat etmeklige niýetlenen ýörite awtoulaglar we mehanizmler bilen üpjün etmek;
  • ulag sargytlary we ýük gatnatmagy ýola goýmak;

    Ýörite tehnikalary gurat saklamaklyk üçin, gullugyň düzüminde gerekli enjamlar, ätiýaçlyk şaýlary we ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün edilen abatlaýyş ussahanasy bar.