16-njy noýabrda Mary welaýatynda “Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy” atly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň ýaşlarynyň forumy açyldy. Forum Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlar guramalarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmäge bagyşlanýar. Halkara foruma 150-den gowrak ýaşlar gatnaşýar. Olaryň 50-den gowragy Merkezi Aziýa ýurtlaryndan we HHR-den geldi. Bu çäre Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy, Türkmenistanyň Bilim we Daşary işler ministrlikleri tarapyndan gurnaldy. Foruma gatnaşyjylar ilkinji gezek gadymy Merw şäherine bararlar. Bu başlangyjy Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Sian şäherinde geçirilen “Merkezi Aziýa – Hytaý” formatyndaky birinji sammitde öňe sürdi.