Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňeltmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen-koreý işewürlik maslahatynda eden çykyşynda belledi. Koreýa Respublikasynyň Prezidenti göni howa gatnawlarynyň geriminiň giňeldilmeginiň işewürlik gatnaşyklaryny has-da pugtalandyryljakdygyny belledi. Ýatlatsak, 2023-nji ýylyň ýazynda Aşgabat — Inçhon — Aşgabat ugry boýunça Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda göni ýük howa gatnawlary işe girizildi.