Howa menziliň hyzmatlary.

iPhone

Geografiki ýerleşişi boýunça has amatly

Mary halkara howa menzili Türkmenistanyň iň gadymy şäherleriniň biri bolan, baý taryhly MAry şäheriniň Demirgazyk-Gündogar böleginde 5 km uzaklykda ýerleşýär we birnäçe tranzit gatnawlaryny ýerine ýetirýän uçarlara hyzmat etmäge mümkinçiligi bar.

Dürli görnüşli uçarlara hyzmat etmekÝolagçy we ýük uçarlaryna

Dürli görnüşli ýükleri daşamakUly we kiçi görnüşli

Ýolagçylary gatnatmakTürkmenistanyň içinde

Uçarlary ýangyç-çalgy serişdeleri bilen üpjün etmekIçerki we üstaşyr gatnawlarda