Uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek şerti bilen, howa gämilere öz wagtynda ýangyç guýmak üçin barlaghananyň we aerodrom gözegçilik hiliniň barlagyny geçen awiaýangyçlary kabul etmek hem-de ulanyşa goýbermek gullugyň esasy ugry bolup durýar. Awiaýangyç üpjünçiligi gullugyň işiniň esasy ugurlary: - Görkezilen tertipde rugsat berilýän awiaýangyç we ýörite suwuklyklar bilen üpjün etmek. - Mary halkara howa menzilinde ulanylýan doňaklyga garşy suwuklyklary kabul etmek, saklamak we ýörite tehnikalara bermek. - Gulluga degişli ugurlarda uçuşlaryň howpsuzlygyny we yzygiderliligini üpjün etmek. - Awiaýangyç üpjünçiligi gullugynyň sertifikatlaşdyrma işlerini üpjün etmek. Awiaýangyjyň hilini saklamak üçin Mary halkara howa menzilinde barlaghana bar.