Işgärler we ýörite işler bölümi Mary halkara howa menziliniň meselelerine we ugurlaryna laýyklykda talap edilýän hünärlere we kärlere eýe bolan işgärler bilen üpjün etmek, işgärler syýasatyny işläp düzmek, zähmet kanunçylygyna laýyklykda işgärleriň hukuklaryny, ýeňilliklerini we kepilliklerini berjaý etmek, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda iş dolandyrylyşyny alyp barmakdyr.