Авиакомпания «Туркменистан» внесла изменения в летнее расписание внутренних рейсов

Date : 08.07.2021


«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 5-nji iýulyndan ýurdumyzyň welaýatlaryna uçuşlaryň üýtgedilen tomus tertibini girizdi.

Awiakompaniýa gidiş wagtynyň üýtgäp biljekdigini belleýär.

Tomus meýilnamasynyň geçen gezekki tertibi 2021-nji ýylyň 5-nji iýunyndan güýje giripdi.

Täzelenen tertip bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz.